INFO SMS : 085215160225

Minggu, April 25, 2010

Diantara Sikap Yang Harus Dilakukan Seorang Wiraswasta

14/IV/2010
Seorang Wiraswasta tidak boleh cepat mengeluh karena harus mengalami kemunduran atau kerugian, akan tetapi harus jalan untuk memajukan usahanya. Watak seorang wiraswasta haruslah memiliki : Harga diri, kemauan, ketekunan, keuletan, bertindak dan berfikir secara rasional, cara kerja yang teratur, disiplin dan efektif, memiliki kemampuan dan keahlian, berani bertanggung jawab dan berani menghadapi resiko, tidak lekas puas dengan apa yang telah dicapai, mempunyai tekad yang bulat.
Membina wiraswasta akan berhasil melalui suatu pendidikan yang dikiaskan sebagai : Universitas Penderitaan, Jurusan : Kegagalan, Fakultas pukulan-pukulan berat dengan mata pelajaran : keuletan, ketekunan, tanggung jawab, kemauan, percaya pada diri sendiri, berfikir dan berbuat kreatif, tidak mengharap belas kasihan, tidak meminta-minta dan kedisiplinan.
Kunci sukses adalah mengisi bathin anda dengan fikiran-fikiran konstruktif, keyakinan dan kepastian, lenyapkan fikiran-fikiran ragu-ragu dan fikiran-fikiran ketidak percayaan terhadap diri sendiri.
Carilah seorang penasehat yang cakap dan bijaksana untuk membantu anda memahami apa sebabnya anda lakukan dan apa yang yang anda lakukan, carilah sebab musababnya dari perasaan rendah diri dan keragu-raguan anda.
Carilah yang paling baik, untuk memperoleh pikiran yang tentram adalah bersikap tenang dan berpikirlah tenang. Isilah bathin anda dengan pikiran-pikiran yang membangun dan sehat.
Milikilah sikap mental yang positip dan tepat, ingat bahwa gampang atau sulit tergantung pada pemikiran anda, kalau anda berpendapat bahwa suatu pekerjaan gampang maka gampanglah pekerjaan itu, tapi sebaliknya kalau anda berpendapat bahwa itu sulit maka pekerjaan itu cenderung untuk sulit bagi anda.
Biasakan untuk tidak menangguhkan pekerjaan yang anda dapat lakukan pada hari ini, pekerjaan yang bertimbun-timbun dan terbengkelai akan menyulitkan pekerjaan anda, aturlah pekerjaan anda.
Berdo’alah untuk melakukan pekerjaan sebaik-baiknya dengan demikian bathin anda akan tentram dan ketentraman bathin akan mempertinggi produktifitas kerja.- (Mutiara Jiwa Wiraswasta).
Info penting klik : http://www.tabunganekstra.com/?ref=48126 atau
http://www.RahasiaWebsitePemula.com/?id=sukamtonuri
atau
http://RahasiaBlogging.com/?id=yaghoniy atau
http://teguhhandoko.com/?id=sukamtonuri
atau
http://www.investasimandiri.com/sukamtonuri atau
http://KebunEmas.com/?id=emaskamto atau
SMS ke 085215160225 / www.Duta4Future.com ";})();ButtonMouseDown(this);'>babai

Read more...

Senin, Februari 15, 2010

Do'a Minta Rizqi dan Agar rizki Mendapat Keberkahan

13/II/2010
Setiap umat beragama pasti akan merasa dirinya mempunyai kekurangan, dan salah satu cara untuk mengatasi kekurangan tersebut adalah memohon kepada Yang Maha Kuasa agar apa yang diinginkannya dapat terpenuhi diantaranya terpenuhi keperluan keluarga berupa rizki.
Dalam kesempatan ini akan saya sampaikan do’a dan beberapa hal agar rizki seseorang mendapat keberkahan, dan amal sholeh dapat mendatangkan keberkahan antara lain yaitu :
1.Mensyukuri Segala Nikmat.
2.Memperbanyak membayar Zakat atau sedekah.
3.Bekerja mencari rizki dengan hati qona’ah
4.Bertobat dari segala perbuatan dosa.
5.Menyambung tali silaturrahmi.
6.Mencari rizki dari jalan yang halal.
7.Bekerja mulai waktu pagi.
8.Dalam berusaha jangan merasa jemu dan kecewa karena Allah beserta orang-orang yang sabar.
Sedang do’a yang dapat anda lakukan adalah do’a apa saja, yang penting tahu apa yang anda minta, dilakukan dengan tulus dan dengan tujuan yang baik.
Misalnya anda ingin minta rizki :
1.“YA ALLAH BERIKANLAH AKU RIZKI YANG BAIK UNTUK AKU GUNAKAN.... SUPAYA AKU ......
2.Membaca Bismilah 3 x sebelum berangkat mencari rizki.
3.“ALLOHUMMA AS-ALUKA RIZQON HALALAN THOYYIBA, FAINKAANA RIZQI FISSAMA-I FA-ANZILHU WAINKAANA FIL ARDLI FA-AKHRIJHU, WAINKAANA MU’ASSIRON FAYASSIRHU, WA-INKAANA BA’IIDAN FAQORRIBHU” ( Ya Allah, saya mohon kepada Mu rizki yang halal dan baik, maka apabila rizki itu di langit maka turunkanlah, dan apabila di bumi maka keluarkanlah, dan apabila sulit mudahkanlah, dan apabila jauh maka dekatkanlah)
4.Memperbanyak sholat dhuha, karena hikmah sholat dhuha adalah memperlancar rizki.
5.Mengamalkan membaca Surat Waqi’ah 3 x ba’da sholat Shubuh untuk memperlancar rizki.
6.Sholat Hajat.
7.Membaca “LAILAAHA ILLALLAH ALMALIKUL HAQQULMUBIN, MUHAMMADAR RASULULLAH SHODIQUL WA’DIL AMIIN” bisa dibaca 100 x pagi dan 100 x petang.
8.Dalam berdo’a jangan merasa jemu dan kecewa karena Allah beserta orang-orang yang sabar.

Read more...

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP