INFO SMS : 085215160225

Senin, Februari 15, 2010

Do'a Minta Rizqi dan Agar rizki Mendapat Keberkahan

13/II/2010
Setiap umat beragama pasti akan merasa dirinya mempunyai kekurangan, dan salah satu cara untuk mengatasi kekurangan tersebut adalah memohon kepada Yang Maha Kuasa agar apa yang diinginkannya dapat terpenuhi diantaranya terpenuhi keperluan keluarga berupa rizki.
Dalam kesempatan ini akan saya sampaikan do’a dan beberapa hal agar rizki seseorang mendapat keberkahan, dan amal sholeh dapat mendatangkan keberkahan antara lain yaitu :
1.Mensyukuri Segala Nikmat.
2.Memperbanyak membayar Zakat atau sedekah.
3.Bekerja mencari rizki dengan hati qona’ah
4.Bertobat dari segala perbuatan dosa.
5.Menyambung tali silaturrahmi.
6.Mencari rizki dari jalan yang halal.
7.Bekerja mulai waktu pagi.
8.Dalam berusaha jangan merasa jemu dan kecewa karena Allah beserta orang-orang yang sabar.
Sedang do’a yang dapat anda lakukan adalah do’a apa saja, yang penting tahu apa yang anda minta, dilakukan dengan tulus dan dengan tujuan yang baik.
Misalnya anda ingin minta rizki :
1.“YA ALLAH BERIKANLAH AKU RIZKI YANG BAIK UNTUK AKU GUNAKAN.... SUPAYA AKU ......
2.Membaca Bismilah 3 x sebelum berangkat mencari rizki.
3.“ALLOHUMMA AS-ALUKA RIZQON HALALAN THOYYIBA, FAINKAANA RIZQI FISSAMA-I FA-ANZILHU WAINKAANA FIL ARDLI FA-AKHRIJHU, WAINKAANA MU’ASSIRON FAYASSIRHU, WA-INKAANA BA’IIDAN FAQORRIBHU” ( Ya Allah, saya mohon kepada Mu rizki yang halal dan baik, maka apabila rizki itu di langit maka turunkanlah, dan apabila di bumi maka keluarkanlah, dan apabila sulit mudahkanlah, dan apabila jauh maka dekatkanlah)
4.Memperbanyak sholat dhuha, karena hikmah sholat dhuha adalah memperlancar rizki.
5.Mengamalkan membaca Surat Waqi’ah 3 x ba’da sholat Shubuh untuk memperlancar rizki.
6.Sholat Hajat.
7.Membaca “LAILAAHA ILLALLAH ALMALIKUL HAQQULMUBIN, MUHAMMADAR RASULULLAH SHODIQUL WA’DIL AMIIN” bisa dibaca 100 x pagi dan 100 x petang.
8.Dalam berdo’a jangan merasa jemu dan kecewa karena Allah beserta orang-orang yang sabar.

Read more...

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP